Відділ культури


Либиденко Світлана Григорівна

- в.о. начальника відділу


Про відділ:

Відповідно до діючого Положення, основними завданнями відділу культури Білгород-Дністровської міської ради є:

1. Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері культури;

2 Розробка і реалізація міської програми розвитку культури;

3. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

4 Розробка та здійснення заходів щодо забезпечення умов відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин;

5. Сприяння захисту прав і законних інтересів творчих працівників та їх спілок, комунальних установ і організацій культурно-мистецької сфери, що діють на території міста;

6. Здійснення, відповідно до законодавства, управління комунальними установами культури, які підпорядковуються відділу: Централізована бібліотечна система, Центр культури та дозвілля, краєзнавчий музей, дитяча музична школа та дитяча художня школа;

7. Контроль за дотриманням актів законодавства з питань культури в культурно-освітніх закладах міста;

8. Контроль за керівництвом закладів культури, рганізація матеріально-фінансового забезпечення закладів культури;

9. Організація кадрового забезпечення установ культури міста

10. Розробка прогнозів розвитку мережі закладів культури всіх типів;

11. Координація діяльності установ культури, творчих спілок, національно-культурних товариств міста в межах, покладених на відділ завдань.

Адреса: м.Білгород-Дністровський, вул.Олімпійська, 12

Часи прийому: Вівторок: 09.00-12.00 Четвер: 15.00-17.00

Тип файлуНазва та посилання
Карта культурного ландшафту міста Білгород-Дністровський
Заклади культури міста Білгорода-Дністровського
Порядок оплати за навчання та надання пільг з плати за навчання в комунальній установі «Білгород-Дністровська школа мистецтв ім. Л.Н.Гінзбург»
П О Л О Ж Е Н Н Я ПРО ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Показники результативності міської цільової програми "Культура Білгорода-Дністровського - 2021-2023 роки"
Заходи з реалізації міської цільової програми "Культура Білгорода-Дністровського 2021-2023 роки"
Паспорт Програми
Міська цільова програма "Культура Білгорода-Дністровського 2021-2023 роки"
План роботи відділу культури на 2021 рік
Перлік та вартість платних послуг, які надаються комунальними установами культури міста
Заключний звіт про підсумки виконання міської цільової програми «Культура Білгорода-Дністровського 2018-2020 роки»Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік