КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «Білгород – Дністровський інклюзивно – ресурсний центр» Білгород – Дністровської міської ради Одеської області


Діти – це наше майбутнє, А ми намагаємось робити їх щасливими!


Білгород – Дністровський Інклюзивно-ресурсний центр

є юридичною установою, що утворюється з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі - комплексна оцінка), надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.


ІРЦ проводить комплексну оцінку у таких випадках:

Звернення батьків (одного з батьків) або законного представника дитини;

Особисте звернення дітей віком від 16 до 18 років;

Звернення адміністрації закладів освіти (за наявності згоди батьків (одного з батьків) або законного представника дитини);

Звернення органів опіки та піклування щодо проведення комплексної оцінки дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.

Основними завданнями інклюзивно -ресурсного центру є:

проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту

надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у ДНЗ, та ЗНЗ, або не відвідують заклади освіти;

участь педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру в командах психолого-педагогічного супроводу дитини;

ведення реєстрів;

надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої освіти;

надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів освіти, батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг таким дітям;

консультування батьків стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та зарахування до цих закладів;

надання консультативної та психологічної допомоги, батькам (законними представниками) дітей з особливими освітніми потребами;

організація інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами;

взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями щодо надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів;


На даний час в інклюзивно – ресурсному центрі працюють такі фахівці:

Ніколайчук Наталя Іванівна – директор (ІРЦ)

Дмитрієва Наталя Анатоліївна – вчитель – дефектолог (корекційний педагог)

Петруша Тетяна Василівна – (вчитель – логопед)


Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить директор інклюзивно-ресурсного центру, який визначає час та дату проведення комплексної оцінки та встановлює наявність таких документів:

документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;

свідоцтва про народження дитини;

індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);

форми первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку дитини”, затвердженої МОЗ, у разі потреби - довідки від психіатра.

письмова заява батьків (одного з батьків) або законних представників дитини

письмова згода на обробку персональних даних дитини

У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:

психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного закладу освіти;

зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;

документи щодо додаткових обстежень дитини.

У разі коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавались психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, до інклюзивно-ресурсного центру подаються:

попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;

висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.


Адреса знаходження «Б. –Дністровського ІРЦ»:

Одеська обл., м. Б. - Дністровський, вул. Плавнева, 64-г (дит.сад № 7)


моб.телефон 097 924 35 91

е-mail: ircosvita@ukr.net


група у Facebook: «ІРЦ м. Білгород-Дністровський»

https://www.facebook.com/groups/1202126173267880
Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік