Інформація про ринок праці та надання послуг Білгород-Дністровською філією Одеського обласного центру зайнятості у січні-березні 2023 року (в т.ч. Саратський та Татарбунарський відділи)


21.04.2023 12:17 50

Впродовж січня - березня 2023 року послугами Білгород-Дністровської філії Одеського обласного центру зайнятості користувалися 1596 безробітних. Серед загальної чисельності безробітних –79,1% (1262) складали жінки, 21,5 % (343) - молодь до 35 років, 60,1% (959) – мешканці сільської місцевості. Мали статус безробітного 94 осіб з числа вивільнених громадян (звільнені у зв’язку зі скороченням, реорганізацією, ліквідацією підприємств, установ, організацій).

Найбільша частка безробітних спостерігалася серед людей з загальною середньою освітою - 51,7%, вищу освіту мали 31,1% безробітних, професійно-технічну освіту - 17,2 %.

Станом на 01.04.2023 в філії зареєстровано 773 безробітних. Із загальної чисельності зареєстрованих безробітних 638 осіб - жінки, 183 – молодь у віці до 35 років, 98 осіб має додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 493 особи проживають у сільській місцевості.

Кількість зареєстрованих безробітних за професійними групами на кінець березня 2023 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 46 безробітних,

Професіонали – 36,

Фахівці – 63,

Технічні службовці – 65,

Працівники сфери торгівлі та послуг - 180,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства – 104,

Кваліфіковані робітники з інструментом – 47,

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 71,

Найпростіші професії та особи без професії - 161.

Щодо наявності вакансій та їх укомплектування

З початку року база даних філії містила 697 вакансій, їх подали 198 роботодавців. Аналіз структури вакансій поданих для укомплектування за сприянням служби зайнятості за рівнем оплати свідчить, що у 27,5% (192) вакансій запропоновано мінімальний розмір заробітної плати, від мінімальної до середньої – у 66,9% (466), більше середньої заробітної плати – у 1,0% (39) вакансії; 1 вакансію подано зі скороченим режимом роботи. Середній розмір заробітної плати у вакансіях станом на 01.04.2023 становив 8362,1 грн., а середня тривалість укомплектування вакансій склала 11 днів. За сприянням центру зайнятості було укомплектовано 442 вакансії, рівень укомплектування становить 63,4%.

Кількість претендентів на одну вакансію - 4 осіб.

Станом на 01.04.2023 в центрі зайнятості зареєстровано 188 актуальних вакансій.

Кількість вакансій за професійними групами на кінець березня 2023 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 14 вакансій,

Професіонали –53,

Фахівці –17,

Технічні службовці – 6,

Працівники сфери торгівлі та послуг -13,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства - 37

Кваліфіковані робітники з інструментом - 15

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 26,

Найпростіші професії та вакансії для осіб без професії - 7.

Сприяння працевлаштуванню.

З початку року працевлаштовано 464 незайнятих громадян, в тому числі 193 особи, що мали статус безробітного.

Середня тривалість зареєстрованого безробіття у звітному періоді склала 129 календарних днів.

Середня тривалість пошуку роботи безробітними - 115 календарних днів.

Щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру

З метою тимчасової зайнятості, центром зайнятості на замовлені роботодавцями місця направлено на роботи тимчасового характеру 79 безробітних (з них 78 осіб - мешканці сільської місцевості).

Щодо надання послуг особам з інвалідністю

Протягом звітного періоду статус безробітного мали 44 особи з інвалідністю, 1 особа проходила навчання, 8 осіб працевлаштовано. Станом на 01.04.2023 в філії перебуває 18 безробітних з інвалідністю.

Організація професійного навчання безробітних

З початку року за направленням філії професійне навчання, підготовку, перепідготовку проходили 115 безробітних (в т.ч. 101 особа – мешканці сільської місцевості).

2 особи підтвердили результати неформального навчання за професією «Кухар» 3 розряду.

Профорієнтаційні послуги

Надано 2837 профінформаційних послуг, 2096 профконсультаційних послуг (в т.ч. 144 послуги із застосуванням психодіагностики, 70 послуг з профвідбору).

Надання послуг внутрішньо переміщеним особам

Мали статус безробітного 73 особи з числа зареєстрованих переселенців, 4 особи проходили навчання, 11 осіб працевлаштовано (в т.ч. 10 безробітних). Продовжують перебувати 34 безробітних з даної категорії.

Надання послуг учасникам бойових дій (далі - УБД).

Мали статус безробітного 2 УБД, продовжує перебувати 1 безробітний з даної категорії.

Допомога по безробіттю

Протягом звітного періоду 859 безробітних отримували допомогу по безробіттю. На кінець звітного періоду допомогу по безробіттю отримували 407 безробітних. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб був встановлений у розмірі 1800,00 грн., а для вперше шукаючих роботу та окремих категорій застрахованих осіб – 650,00 грн. (на період карантину розмір цієї допомоги збільшено і встановлено у розмірі 1000,00 грн.). Станом на кінець звітного періоду максимальний розмір допомоги по безробіттю складав 6700,00 грн.
Білгород-Дністровська міська рада, 2022 рік