Інформація про ринок праці та надання послуг Білгород-Дністровською філією Одеського обласного центру зайнятості у січні-квітні 2023 року (в т.ч. Саратський та Татарбунарський відділи)


09.05.2023 09:58 88

Впродовж січня - квітня 2023 року послугами Білгород-Дністровської філії Одеського обласного центру зайнятості користувалися 1689 безробітних. Серед загальної чисельності безробітних –78,9% (1333) складали жінки, 21,8 % (368) - молодь до 35 років, 59,6% (1006) – мешканці сільської місцевості. Мали статус безробітного 99 осіб з числа вивільнених громадян (звільнені у зв’язку зі скороченням, реорганізацією, ліквідацією підприємств, установ, організацій).

Найбільша частка безробітних спостерігалася серед людей з загальною середньою освітою - 50,7%, вищу освіту мали 31,2% безробітних, професійно-технічну освіту - 18,0 %.

Станом на 01.05.2023 в філії зареєстровано 618 безробітних. Із загальної чисельності зареєстрованих безробітних 519 осіб - жінки, 153 – молодь у віці до 35 років, 99 осіб має додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 380 особи проживають у сільській місцевості.

Кількість зареєстрованих безробітних за професійними групами на кінець квітня 2023 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 47 безробітних,

Професіонали – 36,

Фахівці – 49,

Технічні службовці – 52,

Працівники сфери торгівлі та послуг - 159,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства – 59,

Кваліфіковані робітники з інструментом – 35,

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 55,

Найпростіші професії та особи без професії - 126.

Щодо наявності вакансій та їх укомплектування

З початку року база даних філії містила 800 вакансій, їх подали 222 роботодавця. Аналіз структури вакансій поданих для укомплектування за сприянням служби зайнятості за рівнем оплати свідчить, що у 28,4% (227) вакансій запропоновано мінімальний розмір заробітної плати, від мінімальної до середньої – у 66,6% (533), більше середньої заробітної плати – у 1,0% (40) вакансії; 1 вакансію подано зі скороченим режимом роботи. Середній розмір заробітної плати у вакансіях станом на 01.05.2023 становив 8243,5 грн., а середня тривалість укомплектування вакансій склала 10 днів. За сприянням центру зайнятості було укомплектовано 583 вакансії, рівень укомплектування становить 72,9%.

Кількість претендентів на одну вакансію - 5 осіб.

Станом на 01.05.2023 в центрі зайнятості зареєстровано 130 актуальних вакансій.

Кількість вакансій за професійними групами на кінець квітня 2023 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 13 вакансій,

Професіонали –49,

Фахівці –11,

Технічні службовці – 5,

Працівники сфери торгівлі та послуг -9,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства - 3

Кваліфіковані робітники з інструментом - 15

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 16,

Найпростіші професії та вакансії для осіб без професії - 9.

Сприяння працевлаштуванню.

З початку року працевлаштовано 615 незайнятих громадян, в тому числі 286 осіб, що мали статус безробітного.

Середня тривалість зареєстрованого безробіття у звітному періоді склала 134 календарних дня.

Середня тривалість пошуку роботи безробітними - 115 календарних днів.

Щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру

З метою тимчасової зайнятості, центром зайнятості на замовлені роботодавцями місця направлено на роботи тимчасового характеру 95 безробітних (з них 94 особи - мешканці сільської місцевості).

Щодо надання послуг особам з інвалідністю

Протягом звітного періоду статус безробітного мали 48 осіб з інвалідністю, 1 особа проходила навчання, 8 осіб працевлаштовано. Станом на 01.05.2023 в філії перебуває 17 безробітних з інвалідністю.

Організація професійного навчання безробітних

З початку року за направленням філії професійне навчання, підготовку, перепідготовку проходили 116 безробітних (в т.ч. 102 особа – мешканці сільської місцевості).

2 особи підтвердили результати неформального навчання за професією «Кухар» 3 розряду.

39 осіб отримали ваучер на перепідготовку за робітничою професією, підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутого за іншою спеціальністю, підготовку на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня вищої освіти), спеціалізацію та підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у роботодавця.

Профорієнтаційні послуги

Надано 3916 профінформаційних послуг, 2710 профконсультаційних послуг (в т.ч. 297 послуги із застосуванням психодіагностики, 95 послуг з профвідбору).

Надання послуг внутрішньо переміщеним особам

Мали статус безробітного 77 осіб з числа зареєстрованих переселенців, 4 особи проходили навчання, 18 осіб працевлаштовано (в т.ч. 16 безробітних). Продовжують перебувати 28 безробітних з даної категорії.

Надання послуг учасникам бойових дій (далі - УБД).

Мали статус безробітного 2 УБД, працевлаштовано 1 особу.

Допомога по безробіттю

Протягом звітного періоду 942 безробітних отримували допомогу по безробіттю. На кінець звітного періоду допомогу по безробіттю отримували 344 безробітних. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб був встановлений у розмірі 1800,00 грн., а для вперше шукаючих роботу та окремих категорій застрахованих осіб – 650,00 грн. (на період карантину розмір цієї допомоги збільшено і встановлено у розмірі 1000,00 грн.). Станом на кінець звітного періоду максимальний розмір допомоги по безробіттю складав 6700,00 грн.
Білгород-Дністровська міська рада, 2024 рік