Інформація про умови та строки проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення експертної грошової оцінки ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у 2021-2022 роках


22.10.2021 12:58 13

1. Вул. Першотравнева,75/92, площа ділянки - 0,0089 га. Цільове призначення земельної ділянки/кадастровий номер - для обслуговування магазину/5110300000:01:002:0903. Мета проведення незалежної оцінки – викуп. Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки (грн.) - 86 083,47. Сума авансового внеску (грн.) - 17 216,69.

2. Вул. Незалежності,33-в, площа ділянки - 0,0056 га. Цільове призначення земельної ділянки/кадастровий номер - для обслуговування магазину промислових товарів/5110300000:01:001:0151. Мета проведення незалежної оцінки – викуп. Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки (грн.) - 61 260,64. Сума авансового внеску (грн.) - 12 252,13.

3. Вул. Кутузова,5-а, площа ділянки - 0,0090 га. Цільове призначення земельної ділянки/кадастровий номер - для обслуговування магазину продтоварів та дегустаційного залу/5110300000:01:001:0684. Мета проведення незалежної оцінки – викуп. Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки (грн.) - 87 050,70. Сума авансового внеску (грн.) - 17 410,14.

До участі в конкурсі допускаються учасники, які мають досвід у діяльності з проведення оцінки земель:

Юридичні особи - суб'єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та які зареєстровані у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників, або мають у своєму складі сертифікованих інженерів-землевпорядників.

Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Вартість робіт з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок не повинна перевищувати авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, до яких належать: 1) заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додається); 2) копії установчих документів (Статут, витяг з ЄДР), копія свідоцтва (витягу) ФОП, копія паспорту, доручення на представника за потребою; 3) копії кваліфікаційних документів оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок які зареєстровані у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників які працюють у штатному складі або яких буде залучено до проведення оцінки. 4) копію сертифікату інженера-землевпорядника; 5) інформація про претендента в довільній формі, яка містить відомості щодо досвіду роботи претендента, кваліфікації працівників та їх особистого досвіду виконання подібних робіт, 6) згода на обробку персональних даних – для фізичних осіб – підприємців.

Конкурсна пропозиція подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт, який визначається в єдиній системі одиниць вимірювання – календарних днях.

Конкурсну документацію слід подавати на ім’я міського голови не пізніше ніж за десять робочих днів до оголошеної дати проведення конкурсу, за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 56, каб. № 210. Тел. для довідок: 2-46-95, 3-52-58

Конкурс відбудеться 23 листопада 2021 року в 11.00 за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 56, каб. №305.
Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік