Постанова КМУ від 30.03.2023 р. №282 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. №28 і від 14 липня 2021 р. №723»


25.04.2023 14:52 126

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. №28 «Про надання фінансової державної підтримки» і від 14 липня 2021 р. № 723 «Деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі»

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28:

1) у Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва, затвердженому зазначеною постановою:

підпункт 4 пункту 9 викласти в такій редакції:

«4) підтримка суб’єктів підприємництва шляхом пролонгації діючих кредитів, наданих для фінансування оборотного капіталу згідно з цим Порядком строком до 12 місяців, які провадять господарську діяльність та/або виробничі потужності яких розміщено (було розміщено) на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, крім тих, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації;»;

підпункт 2 пункту 17 викласти в такій редакції:

«2) суб’єкт підприємництва зареєстрований та провадить господарську діяльність на території України (крім територій активних бойових дій та тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації);»;

2) у Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва за договорами фінансового лізингу, затвердженому зазначеною постановою:

підпункт 2 пункту 17 викласти в такій редакції:

«2) суб’єкт підприємництва зареєстрований та провадить господарську діяльність на території України (крім територій активних бойових дій та тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації);».

2. У Порядку надання державних гарантій на портфельній основі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 723:

1) абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:

«виробничі потужності позичальника, зруйновані частково або повністю внаслідок бойових дій, — основні засоби позичальника, часткове або повне руйнування та викрадення яких внаслідок проведення воєнних (бойових) дій або розташування на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, підтверджується відповідними документами (актом руйнувань та пошкоджень із зазначенням їх причини, актом пошкодження (знищення) рухомого майна, витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо відкриття кримінального провадження, реєстровими даними Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, звітом про оцінку майна (акт оцінки майна);»;

2) у додатку до Порядку:

у пункті 1: абзац третій викласти в такій редакції:

«бути суб’єктом мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва відповідно до частини третьої статті 55 Господарського кодексу України та зареєстрованим на території України (крім тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації);»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«для кредиту, що надається для відновлення виробничих потужностей позичальника, зруйнованих частково або повністю внаслідок проведення воєнних (бойових) дій, позичальник повинен провадити станом на 1 січня 2022 р. прибуткову господарську діяльність протягом року, що підтверджується даними річної фінансової звітності, виробничі потужності розташовані на території України (крім територій активних бойових дій та тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації)».
Білгород-Дністровська міська рада, 2022 рік