ПРОТОКОЛ публічних обговорень проекту Актуалізації Стратегії розвитку міста Білгорода-Дністровського до 2028 року


23.12.2021 08:31 36

17.12.2021 р. м. Білгород-Дністровський

Місце проведення: м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 56, приміщення Білгород-Дністровської міської ради, сесійна зала, 3-й поверх

Час проведення: 11:00

ПРИСУТНІ: члени Робочої групи з актуалізації Стратегії розвитку міста Білгорода-Дністровського до 2028 року та розробки плану заходів з реалізації (надалі – Робоча група) та присутні учасники публічного обговорення (мешканці міста, медіа, підприємці) за участі залучених експертів Одеського національного економічного університету - 40 осіб (за реєстраційним списком, що додається та становить невід’ємну частину цього протоколу).

Проводилась он-лайн трансляція всього заходу медіа-компанією «Наше місто».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вступне слово Директора Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради – Ольги Ціпуленко.

2. Презентація громадськості актуалізованої Стратегії розвитку міста до 2028 року від розробників проекту документу – Олег Бабій.

3. Відкрита дискусія, збір пропозицій та зауважень до проекту Актуалізації Стратегії розвитку міста.

4. Підбиття підсумків публічного обговорення.

5. Інформування учасників публічного обговорення про порядок врахування зауважень та пропозицій та закриття публічного розгляду проекту.

Регламент публічного обговорення:

- Доповідь головуючого – 5 хв.

- Доповідь експерта з розробки програми - 55 хв.

- Виступи учасників публічних обговорень – до 10 хв.

- Обговорення пропозицій та зауважень – 15 хв.

- Оголошення підсумків публічного обговорення – 5 хв.

Слухання провести за 1,5 години.

СЛУХАЛИ:

Ольгу Ціпуленко – Директора Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста, секретаря робочої групи. Привітала усіх присутніх, нагадала громадськості передісторію розробки Стратегії розвитку міста з залученням співробітників наукових установ при розробці кожного варіанту документу. Пані Ціпуленко підкреслила необхідність актуалізації попередньо розробленого, обговореного та погодженого 29.05.2020 року виконавчим комітетом документу Стратегії розвитку міста, у зв’язку з прийняттям низки державних стратегічних документів, зокрема нової Державної стратегії регіонального розвитку та Стратегії розвитку Одеської області на новий часовий період з 2021 по 2027 роки. Крім того, вона звернула увагу присутніх на важливість підготовки документу належної якості у зв’язку з вагомим фундаментальним значенням Стратегії для розвитку міста на майбутню перспективу. Директор Департаменту представила керівника роботи з Актуалізації Стратегії розвитку міста та передала йому слово для доповіді.

Олега БАБІЯ - залученого експерта до консультування робочої групи з актуалізації Стратегії розвитку міста, к.е.н., начальника відділу наукових досліджень і консалтингу, доцента кафедри економіки підприємництва та організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету. Пан Бабій зауважив важливість для громади наявності стратегічного документу для забезпечення її подальшого сталого розвитку згідно з загальнодержавними та регіональними тенденціями. Розробник відразу наголосив на необхідності визначення конкретно періоду прийняття Стратегії: до 2028 чи до 2027 року.

КОМЕНТАР від присутньої в залі Юлії Федорової щодо розтлумачення визначення часу, на який передбачається прийняття Стратегічного документу.

Відповідь Бабія О.: період прийняття Стратегії може визначатися за рішенням самої громади.

Бабій Олег продовжив презентацію документа з представлення загальної структури актуалізації Стратегії. Було роз’яснено та детально представлено розділ 2 «SWOT-аналіз».

Коментар від Юлії Федорової щодо частини «сильні сторони» про те, що досвід успішної співпраці громадськості з органами місцевого самоврядування не можна віднести до сильних сторін, оскільки надалі цей самий показник відображено в частині «слабкі сторони». Так само віднеслась до показника «сильної сторони» як значна кількість молоді та запитала який кількісний показник закладено в основу такого висновку.

Відповідь Бабія Олега про показник присутньої в громаді молоді на рівні 20 % від загальної кількості наявного населення міста.

Коментар від Федорової Ю. щодо необхідності додати до слабких сторін такий показник як недостатній рівень цифровізації послуг та електронних послуг від органу місцевого самоврядування.

Коментар від Соколенко Оксани: молодіжна політика в місті за загальними спостереженням дуже на слабкому рівні, тому не може бути включена до аналізу у якості сильної сторони.

Бабій навів приклади в інших громадах регіону (Овідіополь) наскільки гірше є справи з молоддю та загалом підсумував позитивну та перспективну ситуацію в Білгород-Дністровському.

Всі присутні погодились в тому, що відтік молоді та слабка молодіжна політика – це загальнодержавна проблема і стосується кожного міста України.

Коментар від Федорової Ю. щодо частини «можливості» розтлумачити зміст показника «Вдосконалення інформаційного сайту міста». В ході дискусії з керівником групи розробників Бабієм О. було озвучено необхідність наявності на сайті інформації та прямих посилань про туристичну галузь, інвестиційну політику, історію, розвиток бізнесу, паспорт міста, стратегію як візитівку міста.

Юлія Федорова висловила зауваження, що замість «Створення енергоаудиторської компанії» до штату виконавчих органів ради слід додати посаду енергоменеджера, що буде більш оптимальною та менш бюджетно-затратною опцією.

Федорова висловила пропозицію до «можливостей» додати показник «цифровізація» та «діджиталізація».

Бабій Олег після висловлених зауважень та пропозицій продовжив презентувати оновлену частину «загрози».

В цій частині Федорова попросила додати «війну» як зовнішню загрозу великої ймовірності для нашої громади, а також недосконалість фіскальної політики держави.

В наступну частину актуалізованого документу «Рекомендації та заходи щодо усунення можливих ризиків та загроз розвитку міста» Федорова запропонувала додати «міську програму фінансової підтримки для інститутів громадянського суспільства».

ВИСТУПИЛИ:

Ольга ЦІПУЛЕНКО – з пропозицією до пані Федорової щодо детального опрацювання усіх наявних коментарів з розробником проекту актуалізації в окремому порядку або викладення своїх власних пропозицій в електронному вигляді чи на паперових носіях, оскільки дана можливість є через попереднє розміщення проекту актуалізації Стратегії на платформі «E-dem» та оголошений публічно прийом пропозицій від громадськості в любому зручному громадянам форматі.

Пані Федорова відмовилась від запропонованої форми надання пропозицій, крім виступу на публічних обговореннях.

Бабій Олег продовжив презентацію Актуалізованого документу з розділу «Бачення розвитку міста».

Федорова висловила коментар щодо незрозумілості формулювання візії міста, оскільки відсутня єдина концепція «про що саме конкретно» громада на наступні 7 років.

Надалі Федорова продовжила коментування розділу «Пріоритетні напрями розвитку» щодо питання відносно того, яким чином визначались такі напрямки.

Бабій Олег відповів, що це були результати напрацювань робочої групи, які були запропоновані групі розробників проекту Актуалізації Стратегії від економічного університету.

До дискусії долучилась Оксана Соколенко з питанням щодо критеріїв за якими залучені експерти-науковці визначали ті коментарі та зауваження, які надходили до них як розробників та були враховані або відхилені при формуванні остаточного тексту проекту Актуалізації Стартегії.

Федорова запропонувала перейти до розгляду розділу 7 «Індикатори економічного та соціального розвитку м. Білгород-Дністровського». Зауважила, що відсутній індикатор по екології. Запропонувала додати такі показники як кількість робочих місць та кількість підприємців.

Бабій Олег відмітив, що це спірна та неоднозначна статистична інформація, яка не в повній мірі показує реальне поліпшення чи погіршення соціально-економічної ситуації в громаді.

Бабій запросив висилати всі наявні у громадськості зауваження та пропозиції до робочої групи чи безпосередньо розробникам програми.

Присутні запропонували окремо обговорити більш детально Стратегічну ціль 2 «Підтримка підприємництва та залучення інвестицій» Оперативну ціль 2.2. «Розбудова інфраструктури сприяння розвитку бізнесу». Серед присутніх розпочалася дискусія щодо створення кластерів серед підприємців, та зокрема у галузі туризму.

Надійшов коментар від представника підприємців туристичної галузі Дем’янченко Олександра щодо недоцільності розвитку туризму як ключової галузі підприємництва міста. Відзначив, що основний турист, це відпочивальник, основне місце перебування якого знаходиться в суміжних курортних населених пунктах Затоці та Сергіївці, у зв’язку з цим гості міста, що організовано приїжджають автобусами до міста, одразу після відвідання фортеці чи інших об’єктів відразу їдуть до свого основного місця перебування.

На це Бабій Олег привів приклади розвитку підприємництва в інших громадах через співпрацю з громадськістю, через створення та розвиток місцевих туристичних локацій та атракцій як об’єктів притягнення відвідувачів на довгий час в громадах.

На підсумування публічного обговорення виступила Ольга Ціпуленко з поновним питанням щодо визначення строку дії стратегічного документу на 7 років до 2028 року чи на 6 років до 2027 року згідно з терміном прийняття регіональних та державних стратегічних документів.

Висловились присутні, що з урахуванням права громади це визначати та на підставі загальних методичних рекомендацій від Мінрегіону щодо складання стратегій на 7 років (були наведені приклади міста Вінниця – Стратегія до 2030 року та інших міст з-закордону), доцільно прийняти Стратегію до 2028 року та вже останнього року її дії 2028 розпочати процедуру розробки нового документу на новий строк.

Пані Ціпуленко нагадала, що проект Актуалізації Стратегії розвитку міста опублікований для е-консультацій на офіційному сайті міста на електронній платформі E-dem, коментарі, зауваження та пропозиції до якої можуть надаватися в будь-якій зручній формі (електронній, паперовій, безпосередньо на платформі електронного консультування з громадськістю).

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти до розгляду та передати на опрацювання робочій групі з актуалізації Стратегії розвитку міста та залученим експертам Одеського національного економічного університету висловлені під час публічного обговорення зауваження та пропозицій до проекту Актуалізації Стратегії розвитку міста Білгорода-Дністровського до 2028 року.

2. Доручити відділу з питань соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради збір пропозицій від громадськості до проекту документу з Актуалізації Стратегії в електронному та паперовому вигляді до 24 грудня 2021 року (включно) та передачу їх на розгляд для подальшого врахування (за можливості) робочій групі з актуалізації Стратегії розвитку міста та розробникам-науковцям під керівництвом Бабія Олега з Одеського національного економічного університету.

Протокол складений на 6-ти аркушах у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. До протоколу додається перелік присутніх на публічних обговореннях з особистими підписами на 7 аркушах (оригінал зберігається у відділі з питань соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради.

Заступник голови Робочої групи Олександр СКАЛОЗУБ

Секретар Робочої групи Ольга ЦІПУЛЕНКО

Протокол публічних обговорень проекту Актуалізації Стратегії розвитку міста Білгорода-Дністровського до 2028 року 2021-12-23 08:34Білгород-Дністровська міська рада, 2022 рік