Відпрацювання інструкцій з охорони праці, що діють у межах підприємства


09.11.2021 12:47 188

Виробнича діяльність будь-якого підприємства залежить від умов праці у яких працюють люди. Кожна помилка роботодавця, керівника середньої ланки або службовця, наявність навіть одного нещасного випадку чи професійного захворювання зводить нанівець результат діяльності цілого колективу й успіх даного виробництва гарантувати не можливо. Перевірки стану профілактичної роботи з питань охорони праці підприємств, проведені Білгород-Дністровським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Одеській області показали, що не все гаразд з забезпеченням працівників якісними нормативно–правовими документами з охорони праці і в першу чергу інструкціями з охорони праці.

Напевно треба нагадати, що стаття 13 Закону України "Про охорону праці" зобов'язує роботодавця розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства, та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці тощо.

Інструкція є актом з охорони праці підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності. Інструкції розробляються на основі нормативно-правових актів з охорони праці, технологічної документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виготовлювачів устаткування, що використовується на цьому підприємстві.

Інструкції затверджуються роботодавцем і є обов’язковими для дотримання працівниками відповідних професій або виконавцями відповідних робіт на цьому підприємстві.

Роботодавець зобов’язаний захистити працівника від впливу несприятливих виробничих факторів, але захистити людину від її власної недисциплінованості, недбалості, безвідповідальності значно важче. Адже про те, що працівнику забороняється робити можна написати книгу. І все рівно знайдеться хтось, хто вирішить пробігтися сходами, погойдатися на стільці, залізти на дерево, різко відкрити двері в коридор або поміняти перегорілу лампочку і т. д.

В зв’язку з цим рекомендується до тексту інструкцій з охорони праці додати вимоги статті 14 Закону України «Про охорону праці»:

працівник зобов’язаний:

дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих в процесі виконання будь–яких робіт чи під час перебування на території підприємства; знати і виконувати вимоги нормативно–правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Також зовсім незайвим буде доповнити інструкції з охорони праці пунктами такого змісту:

під час роботи працівник зобов’язаний бути завжди уважним, не займатися сторонніми справами і не відволікати від роботи інших, виконувати тільки ту роботу, яка входить до його посадових обов’язків або доручена йому керівництвом і по якій він проінструктований.

Для працівників з роз’їзним характером роботи і для працівників, які можуть бути направлені за межі підприємства, доцільно до інструкцій з охорони праці додати вимоги із Правил дорожнього руху. Можна також прописати в інструкції з охорони праці, що рухаючись по території, дорогами вулицями не наступайте на люки комунікаційних мереж, обходьте відкриті люки, остерігайтесь падіння з дахів та балконів будинків предметів, а в зимовий період снігу та бурульок, під час снігопадів та ожеледиці необхідно бути особливо уважним.

Слід також нагадати, що всі інструкції з охорони праці мають бути розроблені на основі вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98. Звертаємо увагу на те, що перегляд інструкцій, які діють на підприємстві, проводиться не рідше ніж один раз на 5 років, а для робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, – не рідше ніж один раз на 3 роки. Але ще й сьогодні використовуються інструкції з охорони праці не тієї форми, не того змісту. А згідно цього Положення, інструкції з охорони праці мають складатися з таких розділів: загальні положення, вимоги безпеки перед початком роботи, вимоги безпеки під час роботи, вимоги безпеки після закінчення роботи, вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

Звичайно ж, навряд чи варто сподіватися, що після доповнення інструкцій з охорони праці перерахованими вимогами травматизм різко знизиться або взагалі зникне. Однак інструктаж працівника про його відповідальність за своє життя та здоров’я зайвим не буде. Якщо сам працівник буде усвідомлювати, що нехтування власною безпекою будь-якої миті може обернутися каліцтвом або смертю, тоді й нещасних випадків на виробництві буде все менше.

Бережіть себе! Бажаємо міцного здоров'я!

Начальник відділення О.М. Припіяло
Білгород-Дністровська міська рада, 2022 рік