Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту - рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради №515-V від 26.07.2012 року «Про затвердження порядку залучення, розрахунку, розміру і використання пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Білгорода-Дністровського»


27.09.2016 13:21 516

  1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради № 515-V від 26.07.2012 року «Про затвердження порядку залучення, розрахунку, розміру і використання пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Білгорода - Дністровського»

2. Назва виконавця заходів періодичного відстеження

Управління містобудування та архітектури Білгород-Дністровської міської ради

3. Цілі прийняття акта

Основною метою  є

- реалізація місцевої політики в сфері планування і забудови територій;

- забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення, розрахунку розміру і використанням коштів пайової участі Замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Білгорода-Дністровськогоу зв’язку з будівництвом об’єктів на території міста;

4.Строк виконання заходів з відстеження

період з 01.07.2016 року по 01.08.2016 року

5.Тип відстеження

Періодичне відстеження

6. Методи одержання результатів відстеження

- опитування забудовниківта юридичних осіб, їх об'єднань;

- підрахунок залучення коштів до цільового фонду.

7. Дані та припущення , на основі яких відстежувалась результативність ,

способи одержаних даних

Відстеження результативності цього  регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу статистичної  інформації управління містобудування та архітектури щодо кількості сплати пайових внесків та обсягів надходження пайових внесків до цільового фонду міста

8.Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Даний регуляторний акт визначає процедуру укладання договорів про залучення коштів забудовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Білгорода-Дністровського, їх облік, контроль за виконанням, а також порядок використання цих коштів.

Витрати:

- збільшення загальних витрат забудовників на будівництво об’єктів не більше ніж на 10% вартості будівництва об’єкта незалежно від його функціонального призначення.

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

В результаті проведеного аналізу встановлено, що до цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Білгорода-Дністровського» за зазначений період кошти не надходили.

Відповідно до п.4¹ статті 71 Бюджетного Кодексу України, кошти замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Білгорода-Дністровського направляються до бюджету розвитку м.Білгорода-Дністровського.

Начальник управління містобудування

та архітектури О.В.Троян


Білгород-Дністровська міська рада, 2022 рік